Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele

Udskriv siden

Bysamfund og bydele

De enkelte bysamfund beskrives i dette afsnit i forhold til hvilke mål og udviklingstiltag der skal til for at skabe rum til den forventede bolig- og befolkningsudvikling. Afsnittet rummer både statusredegørelse, hovedstruktur, retningslinier og rammer for lokalplanlægning.

Udviklingsmål for kommunen

Kommuneplanen bygger på forventninger der svarer til udviklingen i området de seneste 5 - 10 år. I den periode er der opført 290 boliger om året. Forventningerne til de kommende 12 år er dæmpet en smule og er omkring 260 boliger om året

Befolkningstilvækst, i hele kommunen, forventes at blive på ca. 1.600 indbyggere. Det betyder at der er behov for arealudlæg til byudvikling svarende til 3.200 boliger.

Erhvervsudviklingen forventes at fortsætte, hvilket betyder at der vil blive behov for 72 ha erhvervsareal til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførsel af nye.

 

 

 

Befolkningsprognose

Holstebro Kommune