Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Ulfborg Midtbyplan

Udskriv siden

Midtbyplan

Mål

  • Stille krav til kvalitet i projekter og aktiviteter i byens centerområde, således at bymiljøet holdes levende og attraktivt.
  • Medvirke aktivt til byforskønnelse og boligforbedring og herved sikre at byens centerområde forbedres med hensyn til bebyggelsesforhold, boligforhold og friarealer.
  • Sikre et funktionsmæssigt og æstetisk tilfredsstillende bymiljø.
  • Handelslivet søges gjort så attraktivt som muligt, således at der herigennem kan vindes yderligere markedsandele.
  • Følge udviklingen i detailhandelen for derigennem at give inspiration og derved medvirke til, at der er et alsidigt og spændende vareudbud.
  • Styrke muligheden for etablering af specialforretninger - specialhandelen er uundværligt for supermarkederne, og supermarkederne er uundværlig for specialhandelen, når der skal være de fornødne attraktive indkøbsmuligheder.

Byomdannelsesområder

Byrådet vil aktivt og positivt arbejde for en fælles handels-, erhvervs-, turistpolitik, der fortsat kan sikre Ulfborg bymidte som et attraktivt handelscenter. For at styrke den lokale detailhandel og servicefagene vil der fortsat blive fokuseret på initiativer til en koordineret indsats.

Byrådet vil fortsat arbejde for, at forretningslivets muligheder styrkes gennem markedsføring af kommunen og de enkelte områder. Byrådet vil motivere til iværksættelse af aktiviteter, der virker attraktive på potentielle besøgende/købere.

For at styrke udvalgsvarehandlen er der givet mulighed for 1 butik på op til 2.000 m2 i Ulfborg bymidte. Planlovens detailhandelsbestemmelser giver i almindelighed kun mulighed for maksimale butiksstørrelser på 3.000 m2 for dagligvarer og 1.000 m2 for udvalgsvarer.

Der er på budgettet for 2009 afsat et større beløb til udarbejdelse af en helhedsplan primært for Ulfborg bymidte. Et projekt der forventes gennemført i et tæt samarbejde mellem borgerne, kommunen og en evt. rådgiver. Ulfborg bymidte betragtes som Bredgade, Herredsgade, Harbogade og Holmegade med tilhørende sideveje.

 

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Bredgade


Bredgade