Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Arbejdsmarked

Udskriv siden

Arbejdsmarked

Mål

Målene for beskæftigelsesindsatsen er

  • at støtte alle kommunens borgere i at få og/eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.
  • at der sker en opkvalificering af arbejdskraften rettet mod vækstområder og flaskehalsområder.
  • at virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft - herunder også udenlandsk arbejdskraft.
  • at samarbejdet mellem aktørerne på arbejdsmarkedet udbygges, så indsatsen koordineres

Kommunens uddannelsesprofil til voksne er kendetegnet ved.

  • at de 18?29 årige i videst muligt omfang kommer i ordinær uddannelse eller sekundært uddannelse på særlige vilkår.
  • at voksne ledige og revalidender uddannes til vækstområder eller flaskehalsområder samt motiveres og udfordres til brancheskift i takt med ændringer i virksomhedsstrukturen.

Handling

Holstebro Kommune vil være en aktiv aktør i beskæftigelsesindsatsen for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og modvirke længerevarende ledighed. For borgere med nedsat arbejdsevne vil vi have fokus på at sikre meningsfuld beskæftigelse.
 
Den demografiske udvikling med færre i den erhvervsaktive alder betyder, at der i de kommende år fortsat vil være stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Desuden vil efterspørgslen efter arbejdskraft kræve, at kommunen samtidig fortsat er aktiv i indsatsen med at bringe ledige på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet.
 
Beskæftigelsesindsatsen løses i et samarbejde mellem det offentlige og det private bl.a. med baggrund i samarbejdsaftaler med virksomhederne.
 
Der er høj grad af fokus på uddannelse af både unge og voksne som en forudsætning for at virksomhederne kan klare sig i den internationale konkurrence. Uddannelse ses som en vigtig nøgle til fortsat udvikling af de lokale arbejdspladser.
 
Der er fokus på livslang læring, hvor også beskæftigede løftes til højere uddannelsesniveau.

 

 

 

 

Befolkningsprognose

Holstebro Kommune