Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Børn og unge

Udskriv siden

Børn og unge

Mål

De overordnede værdier og mål for alle, der arbejder med børn og unge i Holstebro Kommune er, at skabe muligheder for et sundt liv i et udfordrende miljø således,

 • at barnet og den unge er i centrum, som en del af fællesskabet.
 • at der i størst muligt omfang tages udgangspunkt i normalmiljøet.
 • at der skabes helhed i barnets og den unges liv.
 • at der bygges på de ressourcer enhver besidder.


Arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er primært organiseret i tre driftsområder:

 • Dagtilbud til børn
 • Folkeskolen
 • Rådgivning

De tre driftsområder understøttes af Sekretariatet, Udviklings- og planlægningsafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (fælleskommunal).

Handling

Byrådets børne- og familiesyn bygger grundlæggende på,

 • at de almene tilbud skal fremme det enkelte barns og den enkelte unges mulighed for et sundt liv i udfordrende og udviklende miljøer.
 • at det altid er barnets eller den unges bedste, der tages hensyn til.
 • at alle har ressourcer, der gør den enkelte i stand til, i større eller mindre omfang, at klare sig selv og at tage ansvar for egen tilværelse.
 • at der gennem tidlig indgriben sikres mulighed for løsning tæt på barnets eller den unges hverdag.
 • at barnets eller den unges trivsel er afhængig af de relationer, barnet eller den unge indgår i og af egne ressourcer.

Byrådet har i december 2006 vedtaget Den Sammenhængende Børnepolitik, som revideres i hvert valgperiodes første år.

 

Normalområdet er udgangspunktet for arbejdet med hele gruppen af børn i Holstebro Kommune, og vægten lægges i særlig grad på forebyggende, sundhedsfremmende og tidlig indsats gennem generelle tilbud på højt fagligt og etisk niveau i sundhedspleje, daginstitutioner, skoler m.fl.

 

En dynamisk tilbudsvifte med rådgivning, indgriben og indsats samt specielle foranstaltninger og tilbud på et højt fagligt og menneskeligt niveau skal træde til, hvor normalområdets tilbud ikke slår til og ikke sikrer barnets bedste.

Generelt skal der sikres børn og unge positive oplevelser på det personlige og på det sociale plan, der i størst muligt omfang gør dem i stand til at mestre deres eget liv.

 

Opfølgning på de formulerede værdier og mål i Den Sammenhængende Børnepolitik sker bl.a. ved, at der årligt som opfølgning på budgetvedtagelsen gennemføres dialog om mål og handlinger med daginstitutioner, skoler m.fl..

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Vuggestuen Tusindben


Idræt i hallerne


Naturlegeplads