Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Børn og unge Dagpasning

Udskriv siden

Dagpasning

Dagtilbud til børn

Mål på dagtilbudsområdet

  • I løbet af 2010 udarbejdes mål og fælles grundlag for dagtilbud. Indtil da henvises til lov om dagtilbud

Forventning til udvikling på dagtilbudsområdet

På kort sigt

Der er sket en væsentlig udbygning på dagtilbudsområdet i 2007 ? 2009. Hermed forventes behovet for dagtilbud generelt at være dækket i en årrække.

På mellemlang sigt

Antallet af dagtilbud justeres løbende, som følge af geografiske behovsudsving samt udsving i aldersgruppernes børnetal.
Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for behovet for udbygning af eller eventuelt etablering af nye dagtilbud i disse områder.

På længere sigt

Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af dagtilbud i områderne i såvel den fysiske som den økonomiske planlægning.
 

Den løbende tilpasning af dagtilbud sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

 

Vuggestuen Tusindben