Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Børn og unge Folkeskolen

Udskriv siden

Folkeskolen

Folkeskolen

Mål på folkeskoleområdet

  • Byrådet har besluttet, at der i løbet af 2009 udarbejdes mål og fælles grundlag for folkeskolerne. Indtil da henvises til lov om folkeskolen.

Forventning til udvikling på folkeskoleområdet

På kort sigt

Der er besluttet en udbygning af Sct. Jørgens Skole i 2009/10. Derudover er der behov for bygningsmæssige ændringer på flere skoler.
Modernisering og udbygning på skoleområdet sker indenfor de i budgetterne fastsatte rammer efter særlige retningslinier besluttet af Udvalget for Børn og Unge.

På mellemlang sigt

Den fysiske kapacitet på skoleområdet justeres løbende som følge af geografiske behovsudsving. Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for udbygning af eller eventuelt etablering af flere klasselokaler og/eller nye skoler i disse områder.

På længere sigt

Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af skoler i områderne i såvel den fysiske som den økonomiske planlægning.
Den løbende tilpasning på skoleområdet sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

Byrådet har den 22. januar 2009 besluttet, at der på sigt skal placeres en overbygningsskoledel i Mejrup/Hornshøj-området i stedet for Skave.

 

Studiegruppe


Musicalopsætning


Lejrskole