Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Børn og unge Rådgivningsområdet

Udskriv siden

Rådgivningsområdet

Rådgivning

Mål på rådgivningsområdet

  • at der arbejdes tværfagligt med klare mål, som sikrer en tidlig indsats og indgriben.
  • at det tværfaglige samarbejde funderes på velfungerende faglige kulturer som samarbejder på alle niveauer.
  • at opgaverne løses der, hvor de er.
  • at udgangspunktet er barnet, den unge og familien.
  • at der bygges på det grundsyn, at alle har evner, der gør dem i stand til at klare sig selv og tage ansvar for egen tilværelse ? eller skal støttes og hjælpes til at gøre det i størst muligt omfang.

Forventning til udvikling på rådgivningsområdet

På kort sigt

Overvejelser bl.a. foranlediget af stigende pres på rådgivningsområdet og specialtilbuddene har resulteret i, at der er igangsat et omfattende udviklingsarbejde med implementering af de evidensbaserede programmer:
De utrolige år - Dinogrupper / Dinosaurusskolen - Skoleprogrammet (PALS/SMT) og PMT. 

De utrolige år - Sundhedsplejen                

De utrolige år - Familiecentret Spiren   

PMT ? Familiecentret Spiren                     

Servicestyrelsen

Indirekte indgår programmerne i de lokale overvejelser om udbygning og modernisering såvel i daginstitutioner, på skoler og i institutioner på rådgivningsområdet.

På mellemlang sigt

Den fysiske kapacitet skal løbende justeres som følge af behovsudsving. 
Udviklingen og udbredelsen af de evidensbaserede programmer evalueres løbende. Afhængig af tempo i implementeringen og succesopfyldelse, vil dette påvirke justeringsbehovet såvel hvad angår indhold, medarbejderudvikling som fysiske faciliteter.

På længere sigt

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 ? 2012 er indarbejdet en vision om et Tandplejecenter, som skal sikre løsning af og kvalitet i den samlede kommunale tandplejeopgave. Tandplejecenteret kan blive realiseret som en tværkommunal løsning.

 

Krøyerhaven


Ellehøj