Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Børn og unge Redegørelse - Børn og unge

Udskriv siden

Redegørelse - Børn og unge

Holstebro Kommunes arbejde med børn og unge har sit udgangspunkt i tre driftsområder, som samlet dækker indsatsen:

 

Dagtilbud til børn

 

Folkeskolen

 

Rådgivning

Særlige indsatsområder

  • Arbejdet med at gøre Den Sammenhængende Børnepolitik til grundlaget for den enkelte medarbejders praksis vil være et væsentligt udviklingsområde i hele planperioden både på kort og på længere sigt.
  • Der arbejdes løbende med at gøre Holstebro Kommunes Sundhedspolitik til en aktiv del af daglig praksis. Alle på børne- og ungeområdet arbejder med konkrete tiltag samt planlægning af sundhedstiltag i bred betydning. Arbejdet vil strække sig og udvikles over hele planperioden.
  • Der samarbejdes med Servicestyrelsen og flere andre kommuner om forskellige evidensbaserede metoder, som søger at opbygge evnen hos børnene, de unge og deres familier til at mestre eget liv bedst muligt. Metoderne har generelt deres udgangspunkt i tilbud til børn, unge og familier, som oplever særlige behov, hvorfor de koordineres i rådgivningsafdelingen. Metoderne benævnes bl.a.: De utrolige år, Dinosaurusskolen, Skoleprogrammet PALS/SMT og PMT: 

De utrolige år - Sundhedsplejen       

De utrolige år - Familiecentret Spiren       

PMT ? Familiecentret Spiren

Arbejdet vil strække sig og udvikles over hele planperioden. I såvel den fysiske planlægning som i tiltag til medarbejderudvikling overvejes og inddrages indsatsområderne, hvor det er relevant og muligt.