Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Kultur og fritid

Udskriv siden

Kultur og fritid

Mål

  • Kultur skal være drivkraft for udvikling og vækst.
  • Kommunen og Holstebro by skal sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt.
  • Kultur skal være den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser. Kultur skal skabe fælles identitet og være med til at profilere og markedsføre Holstebro.
  • Tiltrække og fastholde unge talenter med et attraktivt talentudviklingsmiljø.
  • Der udvikles et campusmiljø for talentudvikling og eliteuddannelse indenfor kulturelle og idrætslige fag, som inddrager såvel undervisnings- som bo- og opholdsfaciliteter for unge.
  • Kommunen skal være et kraftcenter for eliteidræt og skabe begivenheder og aktiviteter.
  • Motion skal være en livsstil ? borgere i alle aldre skal gennem daglig motion opleve livsglæde, fællesskab, livskvalitet og et godt helbred.

                       - der skal være en dråbe af kultur i alt, vi foretager os -

Handling

Sikre at kulturen til stadighed er med til at formulere fælles værdier og tolkninger af tilværelsen.

Samarbejde nationalt og internationalt

Byrådet lægger vægt på strategisk samarbejde om at udvikle fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer - til fastholdelse af kulturen på et højt internationalt niveau - derfor prioriterer vi både det nære samarbejde i Nordvestjylland, samarbejdet i Kulturregion Midt- og Vestjylland og Region Midtjylland og det internationale samarbejde højt. Kulturaftalen mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland er et godt udgangspunkt. Der arbejdes med implementering af kulturaftalen i samarbejde med de øvrige 5 kommuner. Aftalen omfatter gennemførelse af 3 projekter på museumsområdet, et fælles børnekultur projekt og to nationale opdrag ? et på museumsområdet og et på musikområdet. Samarbejde er nødvendig i det Midt- og Vestjyske område, men Holstebro skal stadig bevare og udvikle den høje kulturprofil i konkurrence med andre byer i Region Midtjylland.

Kunst i alt

Byrådet vil bygge videre på et allerede stærkt fundament og integrere kunsten i vores bosætnings-, erhvervs- og turistpolitik, så den er med til at tiltrække både tilflyttere, virksomheder og besøgende.

Talentudvikling

Byrådet vil sikre en videreudvikling af Nordvestjysk Talentcenter. Der er i dag muligheder for talentudvikling og innovation indenfor musik, billedkunst, dans, scenekunst og idræt i et samarbejde med ungdomsuddannelserne og kulturinstitutionerne i kommunen.

Idrætsprofil

Byrådet vil opbygge en tilsvarende stærk profil på idrætsområdet. Idrætspolitikken skal tilgodese såvel elite som bredde - både i byen og i lokalområderne. Byrådet vil arbejde på, at udvikle Holstebro Kommunes status som eliteidrætskommune under Team Danmark for at sikre udviklingen af talenter. En udvikling der skal foregå i et samspil mellem eliteidrætsudøvere, eliteklubber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen.
Opførelsen af en Arena i Holstebro skal sikre et højt ambitionsniveau på idrætsområdet. Arenaen skal give mulighed for, at der udvikles kommercielle aktiviteter og begivenheder, der er interessant for et stort opland og er med til at tiltrække turister.

Foreninger og samarbejde

Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver i byen, landsbyen, skolen, sportshallen, foreningen og dermed fremme og støtte traditionel foreningsbaseret idræt. Idrætsråd skal være med til at fremme og udvikle idrætslivet i kommunen. Byrådet vil skærpe den kultur- og fritidspolitiske indsats i dialog med de unge, så Holstebro Kommune er endnu bedre til at tiltrække denne gruppe. Kulturen skal være for alle i hele kommunen - både hvad angår faciliteter og talentudviklingen - som er basis for kulturens udvikling.

Et sundt liv

Gennem sundhedspolitikken er det Byrådets ønske, at borgerne hjælpes til at sætte mål for et sundt liv. Den daglige motion skal være en integreret del af de tilbud, kommunens forvaltninger og institutioner tilbyder sine borgere. Der arbejdes med realiseringen af den vedtagne idræts- og motionspolitik gennem bl.a. udvidelse af mulighederne for idræts- og motionsaktiviteter i de eksisterende byrum og omkring idrætsanlæggene.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

 

 

 

Friluftsteatret


Musikteatret


Fiskerleje