Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Service Kultur og fritid Redegørelse - Kultur og fritid

Udskriv siden

Redegørelse - Kultur og fritid

Det kulturelle område består af en række selvstændige kulturinstitutioner, folkelige foreninger og organisationer af vidt forskellig karakter. Dertil kommer indsatsen fra kommunen, herunder fra de kommunale institutioner.
Holstebro by er karakteristisk ved sine mange kunstværker i byen - både udendørs i byens gader og pladser, inden døre i rådhuset, i institutioner, skoler og så videre.
Kulturens bidrag til byens og erhvervslivets udvikling er imidlertid ikke af samme direkte karakter som, for eksempel, uddannelsesområdets bidrag. Kulturen har sit eget selvstændige liv, der til gengæld virker med stor indirekte kraft. Kulturen er i høj grad identitetsskabende for Holstebro.
 
Kultur- og oplevelsesøkonomien er kommet i fokus både herhjemme og i udlandet. Kultur- og oplevelsesøkonomien er dog på mange måder et talmæssigt uopdyrket område, der gør økonomien svær at måle, veje og vurdere over tid.

Regional kulturaftale

Der er indgået en regional kulturaftale mellem kulturministeren og de 6 kommuner Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern. Aftalen gælder fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 og bygger videre på aftalen fra 2006.
Visionen for aftalen er, at Midt- og Vestjylland skal fastholde og styrke sin positive udvikling på kulturområdet. Midt- og Vestjylland skal indtage en markant position blandt kulturregioner med hensyn til kulturudbud, kulturforbrug og værditilvækst baseret på kultur.
Aftalen omfatter som det første to nationale opdrag, hvoraf det ene er overdraget til Holstebro Museum: ?Fortiden set fra himlen?, der drejer sig om luftfotoarkæologi, som er nyt forskningsemne og metode herhjemme.

Kulturmodel Holstebro

Holstebro har i 40 år haft et særligt fokus på kultur og har skabt og udviklet Kulturmodel Holstebro. Holstebro har kulturinstitutioner med højt kvalificerede medarbejdere på alle kulturområder. Holstebro kommune har etableret kulturinstitutioner på følgende kunstneriske områder:

 • Holstebro Kunstmuseum med afdelingen Strandingsmuseet i Thorsminde.
 • Holstebro Musikskole med afdelingen Vinderup Kulturskole.
 • Musikteatret Holstebro. 
 • Odin Teatret.
 • Balletskolen i Holstebro med afdelingen Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro.
 • Ensemble MidtVest.
 • Musikdramatisk Teater (opera)
 • Hjerl Hede Frilandsmuseum.
 • Nørre Vosborg.
 • Holstebro Bibliotek.
 • Nordvestjysk Talentcenter NTC (talent uddannelser i musik, billedkunst, dans og scenekunst)

Institutionerne er med undtagelse af biblioteket selvejende med selvstændige bestyrelser.

Kulturelle aktiviteter

Den viden og de erfaringer, som er høstet skal deles med mange ? derfor arrangeres den tilbagevendende konference Danske Kulturdage.
I Holstebro er der mange kulturelle aktiviteter for enhver smag og alder. Her kan for eksempel nævnes bibliotekets arrangementer for børn og voksne, Musikteatrets egenproduktion, Kulturperlens koncerter, Friluftsteatret Sløjfen, Holstebro Festuge, som afholdes hvert 3. år, Klassiske Dage, Rock i Holstebro, 60?er festival, Kulturweekender, og diverse udstillinger.

Kommunale udgifter

De kommunale udgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver kan være med til at give et fingerpeg om prioriteringen af kulturen i kommunerne.
I Region Midtjylland er der store kommunale forskelle på udgifter til kultur pr. indbygger. Samlet set brugte kommunerne i Region Midtjylland 555 kr. pr. indbygger i 2005, mens landsgennemsnittet var 475 kr. Århus Kommune var med 976 kr. pr. indbygger den kommune i Region Midtjylland, der brugte flest penge på museer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Holstebro Kommune brugte 660 kr. pr. indbygger - tilsvarende brugte Hedensted Kommune blot 155 kr. pr. indbygger. Region Midtjylland har med 11,7 % haft den største vækst i antal jobs inden for kultur, kunst og underholdning i perioden 1995-2004. Omvendt har Region Syddanmark, Region Sjælland og især Region Nordjylland mistet jobs inden for denne del af oplevelseserhvervene.

Investering i kultur

Det kan godt betale sig at investere offentlige kroner i kultur. Ikke kun for kulturen som sådan. Samfundsmæssigt er der også gevinster at hente. Kulturinstitutionerne tjener mellem 3,50 og 4 kr. for hver kommunal krone, der investeres, og i nogle institutioner er beløbet meget højere.
Holstebro Kommune har siden 2001 lavet analyser af, hvad kommunen får igen for de tilskud, der ydes til kulturinstitutionerne. Holstebros statistik viser, hvad kommunens tilskud til kulturinstitutioner udløser af støttekroner fra andre offentlige kasser, men har ikke indregnet den omsætning, der i øvrigt er ved kulturoplevelser. Når der bevilges tilskud til kulturinstitutionerne, så er det først og fremmest fordi kommunen gerne vil være med til at skabe nye oplevelser for lokalbefolkningen og profilere denne del af landet over for omverdenen. Kulturoplevelser er med til at gøre Holstebro Kommune til et godt sted at bo, og tiltrækker mange gæster udefra. Der er således også en lang række sidegevinster ved at investere i kultur.

Idrætsråd

Der er dannet et Idrætsråd i Holstebro Kommune som et fællesorgan for idrætsforeningerne og har til formål, at

 • fremme og udvikle idrætslivet i kommunen
 • styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne
 • varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere
 • være høringsorgan for den samlede idræt i forbindelse med Holstebro Kommunes årlige budgetarbejde.

Idrætsrådet skal fremover administrere følgende puljer: Incitamentspuljen, sportsarrangementer, leder- og instruktøruddannelser og aktivitetstilskud.

Eliteidræt

Holstebro Byråd har godkendt en eliteidrætspolitik for Holstebro Kommune, der tager afsæt i udviklingen af talenter. Et af målene er at give ambitiøse og talentfulde lokale idrætsudøvere, uanset alder, mulighed for udvikling af deres kompetencer.
Fra 1. januar 2008 har Holstebro haft status som eliteidrætskommune. Det nye samarbejde med Team Danmark er netop godkendt. Det betyder, at talenter og atleter i Holstebro får bedre mulighed for at stræbe efter de helt store sportslige resultater. Samarbejdet med Team Danmark betyder, at eliteklubber og træneruddannelse styrkes, og der bliver lagt vægt på at formidle ekspertviden inden for områder som fysisk træning, ernæring og idrætspsykologi.

Idræts- og motionspolitik

Byrådet har vedtaget en idræts- og motionspolitik, der i praksis skal omsættes i samarbejde med Holstebro Idrætsråd og foreningerne.

Fritid

Kommunens kultur- og fritidspolitik har indflydelse på udviklingen af det moderne samfunds vigtigste ressource: Mennesket. Kreativitet og udholdenhed er afgørende forudsætninger at møde udfordringer med i tilværelsen. Gennem meningsfyldte aktiviteter i fritiden hentes kræfter og inspiration til indsatsen i arbejdslivet.
En solid forankring i tradition og fællesskab giver mennesket den nødvendige tryghed til åbent og tolerant at møde anderledes tænkende. Netop dette møde bærer muligheden for fornyelse og udvikling i sig.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter tilskud til voksenundervisning, foreningsaktiviteter og lokaler. Gennem en aktiv rådgivning til og sparring med foreningerne synliggøres de krav og indfries de forventninger, som Holstebro Kommune og foreningerne har til hinanden. Indsatsen sker først og fremmest gennem deltagere, trænere, ledere og undervisere. Denne indsats støttes via lovmæssige og kommunale regler. Eliteidrætten i Holstebro administreres fra januar 2008 i en selvejende institution Holstebro Elitesport.

 

Dansens Teater


Badeland