Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Teknik og miljø

Udskriv siden

Teknik og miljø

Her er de mere tekniske dele af kommuneplanen. Det drejer sig om spildevand, affald, støjende aktiviteter og vindmøller. Der er udlagt to nye vindmølleområder som en start på den vindmølleplanlægning der skal øge vindkraftproduktionen til det dobbelte Det er målsætningen i forbindelse med, at kommunen har komittet sig til Danmarks Naturfredningsforenings mål for at være miljøkommune. Der er udlagt fire områder og peget på en række perspektivområder hvoraf en del bliver nødvendige at udnytte, hvis målet skal nås.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af Kommuneplan 2009 er en minimums udgave, der primært opfylder kravet til at beskrive og vurdere de dele af kommuneplanen der indeholder ændringer i forhold til de tidligere kommuneplaner, men der er også en meget generel beskrivelse af planlægningens miljøpåvirkning. De største ændringer foregår i de tre udbygningsområder i Holstebro by. 

En udbygningsstrategi, der tager udgangspunkt i at udnytte eksisterende institutioner og infrastrukturanlæg optimalt, hvilket ressourcemæssigt er den mest bæredygtige. 

De nye udbygningsområder i de øvrige bysamfund er af et omfang, der ikke giver betydelige ændringer af miljøet.

En satsning på udvikling i de mindre bysamfund er ligeledes en optimal udnyttelse af bestående bygningsressourcer, infrastruktur og de sociale netværk, men det giver samtidig en forøget transport, der både i tid, ressourcer og CO2 udledning er mindre bæredygtig.

De nye vindmølleområder, planen giver mulighed for, vil kunne øge den vedvarende energiandel og reducerer CO2 udledningen. Vindmølleområderne er også nye arealudlæg som beskrives i miljøvurderingen. Det er, sammen med Måbjerg Bioenergi, to indsatsområder, der har stor effekt.

Vindmøllepark ved Landting vest for Vinderup