Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Bæredygtig udvikling,sundhed Sundhed

Udskriv siden

Sundhed

Mål

  • Holstebro vil gøre det sunde valg til det lette valg.
  • Skabe gode rammer, der fremmer borgernes sundhed. Der skal arbejdes med både sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Samarbejdes mellem alle parter så sundhedspolitikken bliver omsat til daglig praksis.
  • At få den enkelte borger til at mestre sit eget liv og samtidig begrænse de risikofaktorer der kan true sundheden og velværen.

Handling

Set med et bredt miljøbegreb så er en bæredygtig udvikling tæt forbundet med befolkningens sundhed og velvære.

Byrådet har derfor valgt at den lokale Agenda 21 strategi, der handler om bæredygtig udvikling og sundhed, skal være det tværgående overordnede tema for kommuneplanen, hvor strategien omsættes til handling. Herved sikres også det nødvendige samspil om miljøbeslutninger i de enkelte forvaltningsområder.

Gøre det sunde valg til det lette valg

Kommunens sundhedspolitik afspejler, at vi er bevidste om, hvordan vi bruger vores ressourcer, og at miljøpåvirkninger og sundhed hænger sammen. Kommunen prioriterer højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer sundhed, velvære og forebyggelse.

Holstebro Kommune vil gennem sin sundhedspolitik skabe gode rammer, der fremmer borgernes sundhed. Der arbejdes med både sundhedsfremme og forebyggelse. Det vil sige der arbejdes med at få den enkelte borger til at mestre sit eget liv og samtidig begrænse de risikofaktorer der kan true sundheden og velværen.

Alle parter skal involveres og der skal samarbejdes så sundhedspolitikken bliver omsat til daglig praksis. Der arbejdes for en sammenhængende sundhedsindsats af god kvalitet. Sundhedspolitikken rettes mod borgere i alle aldre og livsfaser. De sundhedspolitiske tiltag skal foregå i forhold til:

? Familien - sikre gode rammer for familiens hverdagsliv.
? Natur og miljø ? adgang og formidling og begrænse ressourceforbruget og forurening.
? Trafikken ? plads og sikkerhed til alle.
? Arbejdslivet, uddannelsen ? sundt uddannelses- og arbejdsmiljø.
? Fritidsliv ? deltagelse i fællesskaber og foreningsliv.

Byrådet retter særlig fokus på følgende pejlemærker

- Kost ? sikre valg af sunde kostvaner.
- Rygning ? gennem rygeafvænning, sikre forebyggelse af  tobaksrelaterede sygdomme.
- Alkohol ? sikre gode alkoholvaner for alle aldersgrupper.
- Rusmidler ? stoppe og begrænse unges brug af stoffer.
- Motion ? inspirere til motion på både bredde- og eliteniveau.

Indsatsområder

Indenfor nærværende byrådsperiode har Byrådet, i forlængelse af sundhedspolitikken, valgt at satse på følgende:

? Sundhed for børn og unge.
? Den sunde arbejdsplads.
? Idræts- og motionspolitik.
? Trafiksikkerhed.
? Friarealer og aktivitetsmuligheder.

Status og udvikling i sundhedstiltag

For at synliggøre de mange sundhedstiltag der er i gang eller planlægges i 2007 - 2009 er der lavet en statusopgørelse eller et inspirations-katalog over projekter i alle forvaltningsområder. Der foregår en lang række sundhedstiltag i forhold til de forskellige grupper af borgere, børn, unge, ældre, dels i forhold til de institutioner de færdes i, dels i forhold til deres fritidsliv.

En del er kampagner og undervisningsforløb som jo ikke stopper efter et enkelt forløb, men er en fortløbende proces. Ligeledes er der i de fleste forvaltninger en række sundhedstiltag for arbejdspladsens og institutionens medarbejdere. Forbedringer af arbejdsmiljøet der ligeledes sikrer medarbejdernes sundhed.

Nærværende kommuneplan medvirker på en række områder aktivt og positivt til sundhedsfremme, velvære og forebyggelse. Det sker i forbindelse med planlægning og udformning af nye byområder, planlægning af trafikforholdene, planlægning for natur og miljøforhold i byen og i det åbne land. Det sker ligeledes i forhold til planlægning på kultur- og fritidsområdet og den erhvervsudvikling som Byrådet skaber rammerne for.

Redegørelse

Link til redegørelse