Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Erhverv

Udskriv siden

Erhverv

Mål

  • Sikre rammerne for et stærkt erhvervs- og handelsliv og de gode arbejdspladser. Derfor er der en åben dialog og et forpligtende samarbejde med erhvervs- og handelslivet.
  • Arbejde for at sikre høj kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Derfor skal der være en stigende bosætning i kommunen.
  • Arbejde for udvikling af områdets styrkepositioner. Derfor samarbejdes bl.a. på klimaområdet om formidling og tiltrækning af nye virksomheder og medarbejdere.
  • Vækstiværksætter-området styrkes. Samlet er der et øget antal nye arbejdspladser i Holstebro Kommune.

Handling

Erhvervslivet i Holstebro Kommune har samlet set klaret sig godt i de senere år. Det vil vi bygge videre på og lægge vægt på en høj grad af åben dialog og etablering af forpligtende samarbejder.

Holstebro Kommune vil således i fællesskab med private erhvervsvirksomheder og andre aktører, arbejde med hvilke midler der bedst vil fremme, at vi sammen kan nå målene. ?Der er brug for handlekraft og sammenhold ? og en høj overlægger?.

Holstebro skal have flere og gode arbejdspladser og bygge på den rummelighed som eksisterer i området. Uddannelse er også et meget højt prioriteret område, men det er beskrevet i et selvstændigt afsnit.

Bosætning

Kommunens rolle er, at sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. Et af de vigtigste forhold udover motorvejen er arbejdskraft. Her sætter Holstebro Kommune fokus på bosætning, herunder særlig tiltrækning af høj kvalificeret arbejdskraft.

Det er vigtigt, at Holstebro Kommune påtager sig en rolle som ?dynamo? for hele området.
Vi ved at kultur- og handelslivet har stor betydning for bosætning. Derfor vil der blive fokuseret på nye muligheder for at bygge på den kulturelle profil, det gode handelsliv og samtidig skabe nye handelsmuligheder og oplevelser.

Dråben af kultur skal også bruges i erhvervslivet.

De mange gode rammer som byen allerede i dag kan tilbyde og som vil blive udviklet yderligere i de kommende år skal formidles til både kommunens egne borgere og borgere udenfor Holstebro. De gode historier skal fortælles ? der skal være en stolthed over at være i Holstebro.

Erhvervsklynger

Holstebro har flere styrkeområder ? f.eks. fødevarer og klima ? andre områder er under opbygning. På udvalgte styrkeområder skal der sættes ekstra ind, og sammen med Erhvervsråd og Nupark skal der arbejdes med iværksættere og vækstiværksættere.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Nupark


Nørreport Centret


Færch Plast