Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Uddannelse

Udskriv siden

Uddannelse

Mål

  • Holstebro er og skal fremover være en levende uddannelsesby, der har flere alsidige og attraktive muligheder for uddannelser at vælge imellem.
  • Holstebros position som center for videregående uddannelser i Midt- og Vestjylland skal fortsat udbygges.
  • Innovation og videreuddannelse skal være en naturlig del af erhvervs- og uddannelsesmiljøet i Holstebro.
  • Det skal være attraktivt at tage en uddannelse i Holstebro, hvilket indebærer flere forhold:
  1. Der skal være et varieret og relevant udbud af spændende uddannelser med undervisning af høj kvalitet i hele uddannelsessystemet målrettet børn, unge og voksne
  2. Der skal være et godt studiemiljø, hvor både de faglige og sociale rammer er i fokus.
  3. Det skal være nemt for studerende at bosætte sig i byen eller pendle til Holstebro.

Handling

Talentudvikling

Byrådet har og vil fortsat fremme talentudvikling og innovation i de forskellige uddannelsesmuligheder i Holstebro. Der er i dag muligheder inden for musik, billedkunst, dans, scenekunst og idræt i et samarbejde med ungdomsuddannelserne og kulturinstitutionerne i kommunen.

Byrådet vil sammen med relevante aktører også fremme talentudvikling på andre områder end kultur. Det kan være inden for de almene, tekniske og merkantile uddannelser i såvel grundskolen som i efter- og videreuddannelsessystemet.

Uddannelsesråd

Byrådet har etableret Holstebro Uddannelsesråd, hvor uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen i fællesskab tager initiativer, der skal fremme udvikling og markedsføring af Holstebro som en attraktiv uddannelsesby i Midt- og Vestjylland.

Byrådet vil i dialog med uddannelsesrådet arbejde for, at Holstebros position som regional uddannelsesby fortsat styrkes de kommende år.

Videregående uddannelse

Byrådet vil fortsætte samarbejdet med VIA University College om at sikre optimale rammebetingelser for tilgængelighed og kvalitet i nuværende og nye muligheder for videregående uddannelser i Midt- og Vestjylland.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling af voksne i den erhvervsaktive del af befolkningen er afgørende for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne i takt med globalisering og omstilling fra traditionel industri til mere videnbaseret produktion og serviceerhverv.

Byrådet vil sammen med aktørerne inden for voksen- og efteruddannelsessystemet forsat arbejde for at fremme kompetenceudvikling og beskæftigelsen i den private og offentlige sektor.

Samarbejde

Byrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og udviske institutionelle grænser inden for disse uddannelser i Holstebro. Det gælder erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole og praktik eller gymnasiale uddannelser, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Boliger

Byrådet har et løbende samarbejde med boligselskaberne om at sikre et passende udbud af tidssvarende boliger til studerende.

Studiemiljø

Mødesteder for unge, musikspillested og øvelokaler for vækstlaget er muligheder, som Byrådet vil arbejde med i fremtiden for at sikre et attraktivt studiemiljø med kultur- og fritidsaktiviteter.

Redegørelse

Link til redegørelse